دفتر مرکزی:  02188008451     02188028191 

توسعه فروش و صادرات محصولات و تولیدات کارخانجات ایرانی محقق نخواهد شد مگر با استفاده از مکانیزم های نوین در عرصه بازاریابی ، توسعه بازارهای فروش ،بستر سازی و ایجاد مکانیزم های جلب رضایت مشتری ،خدمات بعد از فروش و مطالعه مستمر بازارهای محصولات و شبکه اطلاع رسانی و تبلیغات هدفمند و معرفی مستمر مزیت های نسبی محصولات عرضه شده و در دست تولید متناسب با سلایق و خواست مشتری ها . تسریع در رساندن کالا به مشتری و در دسترس قراردادن اطلاعات و توانمندیهای بنگاه های اقتصادی از اینرو به منظور نیل به رسیدن به اهداف اقتصادی و توانمند سازی عرضه و فروش و صادرات محصولات بنگاههای اقتصادی عضو هلدینگ ، شرکت هایی که طی قرارداد و یا تفاهم نامه به عضویت هلدینگ در آمده اند  را  در کار گروه های مربوطه معرفی نموده و در جهت رسیدن به اهداف آنان فعالیت های شرکت های عضو را تشریح خواهیم نمود.

توسعه فروش و صادرات محصولات و تولیدات کارخانجات ایرانی محقق نخواهد شد مگر با استفاده از مکانیزم های نوین در عرصه بازاریابی ، توسعه بازارهای فروش ،بستر سازی و ایجاد مکانیزم های جلب رضایت مشتری ،خدمات بعد از فروش و مطالعه مستمر بازارهای محصولات و شبکه اطلاع رسانی و تبلیغات هدفمند و معرفی مستمر مزیت های نسبی محصولات عرضه شده و در دست تولید متناسب با سلایق و خواست مشتری ها . تسریع در رساندن کالا به مشتری و در دسترس قراردادن اطلاعات و توانمندیهای بنگاه های اقتصادی از اینرو به منظور نیل به رسیدن به اهداف اقتصادی و توانمند سازی عرضه و فروش و صادرات محصولات بنگاههای اقتصادی عضو هلدینگ ، شرکت هایی که طی قرارداد و یا تفاهم نامه به عضویت هلدینگ در آمده اند  را  در کار گروه های مربوطه معرفی نموده و در جهت رسیدن به اهداف آنان فعالیت های شرکت های عضو را تشریح خواهیم نمود.

توسعه فروش و صادرات محصولات و تولیدات کارخانجات ایرانی محقق نخواهد شد مگر با استفاده از مکانیزم های نوین در عرصه بازاریابی ، توسعه بازارهای فروش ،بستر سازی و ایجاد مکانیزم های جلب رضایت مشتری ،خدمات بعد از فروش و مطالعه مستمر بازارهای محصولات و شبکه اطلاع رسانی و تبلیغات هدفمند و معرفی مستمر مزیت های نسبی محصولات عرضه شده و در دست تولید متناسب با سلایق و خواست مشتری ها . تسریع در رساندن کالا به مشتری و در دسترس قراردادن اطلاعات و توانمندیهای بنگاه های اقتصادی از اینرو به منظور نیل به رسیدن به اهداف اقتصادی و توانمند سازی عرضه و فروش و صادرات محصولات بنگاههای اقتصادی عضو هلدینگ ، شرکت هایی که طی قرارداد و یا تفاهم نامه به عضویت هلدینگ در آمده اند  را  در کار گروه های مربوطه معرفی نموده و در جهت رسیدن به اهداف آنان فعالیت های شرکت های عضو را تشریح خواهیم نمود.

توسعه فروش و صادرات محصولات و تولیدات کارخانجات ایرانی محقق نخواهد شد مگر با استفاده از مکانیزم های نوین در عرصه بازاریابی ، توسعه بازارهای فروش ،بستر سازی و ایجاد مکانیزم های جلب رضایت مشتری ،خدمات بعد از فروش و مطالعه مستمر بازارهای محصولات و شبکه اطلاع رسانی و تبلیغات هدفمند و معرفی مستمر مزیت های نسبی محصولات عرضه شده و در دست تولید متناسب با سلایق و خواست مشتری ها . تسریع در رساندن کالا به مشتری و در دسترس قراردادن اطلاعات و توانمندیهای بنگاه های اقتصادی از اینرو به منظور نیل به رسیدن به اهداف اقتصادی و توانمند سازی عرضه و فروش و صادرات محصولات بنگاههای اقتصادی عضو هلدینگ ، شرکت هایی که طی قرارداد و یا تفاهم نامه به عضویت هلدینگ در آمده اند  را  در کار گروه های مربوطه معرفی نموده و در جهت رسیدن به اهداف آنان فعالیت های شرکت های عضو را تشریح خواهیم نمود.

توسعه فروش و صادرات محصولات و تولیدات کارخانجات ایرانی محقق نخواهد شد مگر با استفاده از مکانیزم های نوین در عرصه بازاریابی ، توسعه بازارهای فروش ،بستر سازی و ایجاد مکانیزم های جلب رضایت مشتری ،خدمات بعد از فروش و مطالعه مستمر بازارهای محصولات و شبکه اطلاع رسانی و تبلیغات هدفمند و معرفی مستمر مزیت های نسبی محصولات عرضه شده و در دست تولید متناسب با سلایق و خواست مشتری ها . تسریع در رساندن کالا به مشتری و در دسترس قراردادن اطلاعات و توانمندیهای بنگاه های اقتصادی از اینرو به منظور نیل به رسیدن به اهداف اقتصادی و توانمند سازی عرضه و فروش و صادرات محصولات بنگاههای اقتصادی عضو هلدینگ ، شرکت هایی که طی قرارداد و یا تفاهم نامه به عضویت هلدینگ در آمده اند  را  در کار گروه های مربوطه معرفی نموده و در جهت رسیدن به اهداف آنان فعالیت های شرکت های عضو را تشریح خواهیم نمود.

                       الیک پارت
 شرکت آراد رعد کیمیا  شرکت کیمیا انرژی آسیا  شرکت صنایع غذایی طیلا  شرکت فراورده های نفتی طیلا  صنایع غذایی آلوم  مجتمع کک طبس الیک پارت

  • ایران.تهران. امیر آباد شمالی. نبش کوچه دوم (نبش خیابان شهید کاظمیان) پلاک شماره 1839 طبقه 3واحد 24
  • 02188008451
  • 02188028191
  • info@egpholding.com